Cherry Tomato

Regular price K2,300.00

Chemical-freely grown in Kokkoya farm (Yellow cherry tomato).
Chemical-freely grown in Golden Pear farm in Kalaw (Red cherry tomato).

2,300 mmk / 500g